Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture


Serdecznie zapraszamy na promocję nowego czasopisma naukowego pt. Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture (pod redakcją dr hab. Doroty Filipczak, prof. UŁ), która odbędzie się 19 października 2011 o godz. 18 w sali 221 w Łódzkim Domu Kultury. Glównym celem spotkania będzie zapoznanie przyszłych czytelników z problematyką pierwszego numeru, ale także wymiana poglądów na temat możliwych ścieżek rozwoju czasopisma. Spotkanie poprowadzi dr hab. Jadwiga Maszewska, prof. UŁ.

Anglojęzyczne czasopismo naukowe pt. Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, wydawane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom literackim i kulturowym. Publikuje artykuły prezentujące rozmaite trendy literatury światowej, a także recenzje publikacji naukowych i wywiady z twórcami. Do zajęcia miejsc w Radzie Redakcyjnej zaproszonych zostało dwunastu naukowców wywodzących się nie tylko z Uniwersytetu Łódzkiego, lecz przede wszystkim, z uczelni zagranicznych; natomiast zespół przygotowujący pismo składa się z pracowników wydziału filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwszy numer czasopisma zgłębia różnorodne wątki zagadnienia „kobiety i autorytet” i bada jego obecność w tekstach literackich i filozoficznych. Jest wypowiedzią wielogłosową, w której współbrzmią opinie filozofów, teologów, pisarzy i krytyków. Drugi blok tematyczny nosi tytuł „słowo, dźwiek, obraz.” O międzynarodowym charakterze bieżącego numeru decyduje fakt, że jedna trzecia autorów reprezentuje uniwersytety zagraniczne, między innymi, Oxford, Glasgow, Stirling, a także University of South Australia i Wilfrid Laurier University of Canada. Zawarte w numerze teksty obejmują tematykę z zakresu filozofii, teologii, anglistyki, amerykanistyki, filmoznawstwa, studiów nad kulturą i literaturą irlandzką, kanadyjską i aborygeńską.