„Podróżny świata” czyli w stronę Miłosza”

” – wystawa przygotowana została przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, z okazji Roku Czesława Miłosza.
Na ekspozycji zostanie zaprezentowana osoba i twórczość Noblisty w szerszym kontekście, tj na tle kultury polskiej i światowej. Pokazane zostaną związki Poety ze środowiskami literackimi innych państw, kontakty i przyjaźnie z twórcami innych narodowości. Za punkt wyjścia przyjęto kraje, a w nich miasta, z którymi Cz. Miłosz był związany. Wystawa będzie przygotowana według planu: „Rodzinna Europa” (Litwa, Polska, Paryż), „Widzenie nad Zatoką San Francisco” (Ameryka, Nagroda Nobla), „W Ojczyźnie mojej…” (Warszawa, Kraków, Lublin), „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” (przekłady literackie, korespondencja, przyjaźnie).

Wernisaż odbędzie się 9 listopada o godz. 13.00, sesja naukowa nt. twórczości Czesława Miłosza o godz. 13.30 w sali 102. Ekspozycję będzie można oglądać do 31 grudnia 2011 r. od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 20.00.
W sesji naukowej wezmą udział pracownicy naukowi z Uniwersytetu Łódzkiego: dr Marzena Woźniak-Łabieniec, dr Jerzy Wiśniewski, dr Jacek Ladorucki.
Otwarcie wystawy uświetni występ aktorów, którzy będą recytować utwory Poety.

Serdecznie zapraszamy.