Klub Książki!

Działający na Uniwersytecie Łódzkim Klub Książki zaprasza na najbliższe spotkanie, poświęcone Wichrowym wzgórzom Emily Brontë.
Spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada o godz. 16.00 w Filii nr 7 MBP-Łódź Śródmieście przy ul. Lumumby 12.

Impulsem do powołania Klubu był artykuł Wojciecha Orlińskiego zamieszczony w lutowych „Wysokich Obcasach” http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,9086576,Zakladajcie_kluby.html

„Spotykamy się raz w miesiącu i rozmawiamy, przy kawie i ciasteczkach, nie tylko o wybranej, także o innych książkach. Mile widziani są wszyscy, którzy mają ochotę uczestniczyć w spotkaniu. Także ci którzy wskazanego tytułu nie przeczytali. Zazwyczaj w rozmowach uczestniczy ok. 10 osób.” – mówi pani dr Magdalena Rzadkowolska z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – inicjatorka i opiekunka projektu.