Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Lepiej palić fajkę, niż czarownice.
Piątek, 13.01.2012, godz. 16.30, Pałac Biedrmanna (ul. Franciszkańska 1/5)

Serdecznie zapraszamy!