Lekcje czytania znowu ruszają!

Już jutro, 23 września o godz. 11.00, w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 36 w Łodzi, odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym „Lekcja czytania”. Lekcję poprowadzi prof. Piotr Śliwiński na temat dwóch wierszy:
„Poeta emeritus” Tadeusza Różewicza oraz „Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis” Czesława Miłosza. Uczniów łódzkiego liceum przywitają władze Uniwersytetu Łódzkiego oraz Andrzej Franaszek – redaktor Tygodnika Powszechnego, laureat tegorocznej Nagrody Kościelskich za książkę „Miłosz. Biografia”. Akcję wspólnie organizują: Fundacja Tygodnika Powszechnego i Uniwersytet Łódzki.

Akcja „Lekcja czytania” to pomysł „Tygodnika Powszechnego” na wspólne czytanie literatury. Pierwsze „Lekcje czytania” odbyły się w Krakowie w listopadzie 2009 roku, podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. „Lekcje czytania” mają pobudzić rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi, w szczególności o uzdolnieniach literackich i szerokich zainteresowaniach, pokazać im możliwości innego spojrzenia na literaturę, rozbudzić w nich potrzebę kontaktu z literaturą polską i światową. „Lekcje czytania” to warsztaty dyskusyjne w których uczestniczy każdorazowo ok.30 osób (uczniów, którzy wcześniej zapoznali się z tekstem), a prowadzi je pisarz, krytyk literacki, profesor literatury, eseista.
Radę patronacką „Lekcji czytania z…” tworzą profesorowie: Stanisław Bereś, Grażyna Borkowska, Alicja Brodzka – Wald, Stefan Chwin, Przemysław Czapliński, Inga Iwasiów, Krzysztof Kłosiński, Michał P. Markowski, Anna Nasiłowska, Ryszard Nycz, Paweł Próchniak oraz Piotr Śliwiński.
„To nie jest tak, że prowadzący wygłasza swój wywód na temat tego, co autor miał na myśli lub co młodzież przeczytała. To są czasem kłótnie między młodymi ludźmi, którzy wyczytali zupełnie co innego niż profesor. Lekcje są bardzo żywe” – mówi prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego Aleksander Kardyś.

Informacje o „Lekcjach czytania”, zdjęcia i relacje wideo z poprzednich spotkań, zapowiedzi nowych można znaleźć na stronie
www.lekcjeczytania.tygodnik.com.pl

Zapowiedzi oraz relacje z Lekcji publikuje „Tygodnik Powszechny”. Akcja organizowana jest przez Fundację Tygodnika Powszechnego i Uniwersytet Łódzki.

Piotr Śliwiński: wybitny krytyk literacki, profesor Instytutu Filologii Polskiej UAM. Znawca poezji współczesnej. Redaktor „Polonistyki” i „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Był kuratorem międzynarodowego festiwalu „Poznań Poetów”, przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej Gdynia, jest jurorem w wielu konkursach. Szkice i recenzje, poświęcone głównie poezji, publikuje m.in. w „Res Publice Nowej”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach”, „Nowych Książkach”. Autor książek i artykułów krytycznoliterackich m.in.: Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002) i Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007), za którą otrzymał krakowską Nagrodę im. Kazimierza Wyki. Współautor cenionych podręczników akademickich. Felietonista Magazynu Literackiego „Książki w Tygodniku” – dodatku „Tygodnika Powszechnego”.

Andrzej Franaszek jest literaturoznawcą, krytykiem literackim i redaktorem działu kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym”. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od lat zajmuje się twórczością Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, a także współczesnych poetów polskich. Jest autorem książki „Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta” (1998, wznowienie 2008), redaktorem antologii „Poznawanie Herberta” (1998-2000), a także szkiców krytyczno-literackich „Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy” (2010) oraz książki „Miłosz. Biografia” za którą otrzymał Nagrodę Kościelskich (wręczenie odbędzie się 8.10.2011 r. w Miłosławiu).